Nieuws

Het bestuur van het Sport- en Feestkomitee beoogt in het werkjaar 2019 een tentoonstelling naar aanleiding van de 50° organisatie van een wedstrijd voor ELITE.

Mensen die foto's en/of andere documenten bezitten omtrent de werking van het komitee kunnen dit kenbaar maken.

Afspraken kunnen gemaakt worden om deze af te halen, in te scannen en terug te bezorgen.

- Activiteiten op het programma werkjaar 2018 :

Zaterdag 16 juni - Dinsdag 17 juli

     Zomerzoektocht:  "HISTORISCH DENTERGEM"

Zaterdag 14 juli

     Wedstrijd voor Nieuwelingen - 1.17.3