Nieuws

OPROEP:

Het bestuur van het Sport- en Feestkomitee beoogt in het werkjaar 2019 een tentoonstelling naar aanleiding van de 50° organisatie van een wedstrijd voor ELITE (beroepsrenners).

Mensen die foto's en/of andere documenten bezitten omtrent de werking van het komitee kunnen dit kenbaar maken aan iemand van het bestuur.

- Activiteiten op het programma werkjaar 2019 :

Mid juni - Dinsdag 23 juli

     Zomerzoektocht:  "......."  thema nog uit te werken

Zaterdag 20 juli

     Wedstrijd voor Nieuwelingen - 1.17.3

     Wedstrijd voor Junioren - 1.14.3