TENTOONSTELLING

OPROEP:

Het bestuur van het Sport- en Feestkomitee beoogt in het werkjaar 2019 een tentoonstelling naar aanleiding van de 50° organisatie van een wedstrijd voor ELITE (beroepsrenners).

Mensen die foto's en/of andere documenten bezitten omtrent de werking van het komitee kunnen dit kenbaar maken aan iemand van het bestuur.

Afspraken kunnen gemaakt worden om deze af te halen, in te scannen en terug te bezorgen.

Alvast bij voorbaat dank voor de medewerking.

Het bestuur.