Regelmatigheidsproef "BRIEK SCHOTTE"

zaterdag, 14. juli 2018 - 16:00

Hierbij het reglement van dit regelmatigheidscriterium "BRIEK SCHOTTE"

 

Deze proef werd in het leven geroepen door 3 organisatiecomité's en bestaat uit 4 wedstrijden.

REGLEMENT:

1. De hierna vermelde clubs organiseren een regelmatigheidsproef:

Sport- en Feestkomitee "De Zwaluw" - Dentergem / de Kanegemse Wielervrienden - Kanegem /  Wielervereniging "Over de Statie" - Tielt

2. De wielerwedstrijden worden georganiseerd voor Junioren - 1.14.3

3. Volgende wedstrijden komen in aanmerking:

- Zondag 8 april 2018 om 15u in de Wakkensesteenweg in Tielt - Poelbergkoers. zie stand

- Zaterdag 14 juli 2018 om 16u in de Gottemstraat te Dentergem.

- Zondag 22 juli 2018 om 16u in Kanegemdorp (deelgemeente van Tielt).

- Zondag 19 augustus 2018 om 15u in de Bedevaartstraat in Tielt.

4. Elke renner welke de start neemt krijgt per deelname 10 startpunten.

5. De puntentoekenning per wedstrijd gaat volgens de rangschikking, opgemaakt door de commissarissen van Cycling Vlaanderen. Aan de eerste renner: 40 punten , vervolgens 39, 38, enz. tot de 40° plaats: 1 punt.

6. Het algemene klassement wordt opgesteld door optelling van de behaalde punten (deelname- en klassementspunten).

7. De rangschikking verschijnt na de wedstrijd op de sportbladzijden, in de Krant van West-Vlaanderen en op de website van Sportenfeestdentergem.be.

8. Bij gelijkheid van punten in de eindrangschikking zal de beste plaats toegekend worden volgens het aantal overwinningen in wedstrijden van de regelmatigheidsproef en vervolgens het aantal 2° plaatsen, 3° plaatsen, enz.

9. Aan de regelmatigheidsproef zijn 15 geldprijzen verbonden. Om aanspraak te kunnen maken op één van deze geldprijzen dient minimaal aan 3 van de 4 proeven te worden deelgenomen.

Verdeling als volgt: 80€ aan de 1°, 70€ aan de 2°, 60€ aan de 3°, 50€aan de 4°, 40€ aan de 5°, 40€ aan de 5°, 30€ aan de 6° en verder 20€ aan de 7° tem de 15°.

10. De uitbetaling van de prijzen zal gebeuren, uiterlijk 2 weken na de laatste wedstrijd tellende voor de regelmatigheidsproef, door overschrijving op een door de renner opgegeven rekeningnummer.

11. In geval van geschil is alleen het bestuur gemachtigd om een beslissiing te nemen.

Namens de organiserende clubs:

     "Over de Statie" - Tielt                            Frans De Maeght      0474/265387

     Kanegemse Wielervrienden                   Franky De Coninck   0477/894779

     Sport- en Feestkomitee "De Zwaluw"    Tony Vandemaele     0471/112424

 

Hiernaast vindt U de eindstand van het regelmatigheidscriterium. Spijtig genoeg voldoen maar 4 renners aan artikel 9 (minimaal 3 van de 4 proeven betwisten) van het reglement en hebben dus enkel deze jongens recht op een prijs. 

 

De organisatoren danken alle deelnemers en zien uit naar een volgende editie.

 

regelmatigheidscriterium "Briek Schotte"
Klaar voor de start van proef 1 - Tieltse Poelbergkoers
5 koplopers gaan de laatste ronde in.
Winnaar LAURENS MAES (Dentergem) mocht de bloemen in ontvangst nemen
Eindstand blad1
Eindstand blad2
Eindstand blad3
Eindstand blad4
eindstand blad5
eindstand blad6
eindstand blad7