NIEUWSBERICHT

Nieuwsbericht

Het bestuur van het Sport- en Feestkomitee "De Zwaluw" vzw Dentergem wil aan allen een voorspoedig en gezond 2020 toewensen. Wij hopen dat alle, aan de overgang, gemaakte voornemens mogen vervuld worden.

Door omstandigheden - tekort aan bestuursleden, gezondheidsproblemen, leeftijd,.... - heeft het bestuur besloten voor 2020 geen organisaties in te richten.

Dit wil zeggen dat er na de succesvolle 50° beroepsrennerskoers, en de daarmee gepaard gaande overzichtstentoonstelling, geen 51° editie komt. De jeugdwedstrijden - Nieuwelingen en Junioren - welke op ommegangszaterdag werden verreden gaan eveneens niet door. Verder zal de traditionele jaarmarkt op ommegangsdinsdag ook niet georganiseerd worden. Verder werd ook de jogging "Dentergem Loopt" in september van de kalender geschrapt.

Het bestuur heeft het lidmaatschap bij Wielerbond Vlaanderen verlengt, zodat de mogelijkheid bestaat in 2021 opnizuw met de traditie aan te knopen, doch hiervoor zijn er nieuwe krachten nodig. Gegadigden kunnen zich steeds melden.

Wij hopen dat er begrip kan opgebracht worden worden voor deze beslissingen.

 

Het bestuur:

Norbert Vandenheede (VZ), Tony Vandemaele (Secr.), Freddy Vandemaele, Joseph Verstraete, kurt Vandenheede, Eric Demarez, Dirk Hollevoet.